แรงบันดาลใจในการทำงานของเรา

ตลอด 3 ปี เรามุ่งในการพัฒนาระบบ AI Chatbot
เพื่อตอบสนองการใช้งาน
ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

แชทบอท

 ล้าน

ช่วยดูแลลูกค้า

 ล้าน

ข้อความและเหตุการณ์

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้

Marketing Automation

ติด #Hashtag ติดตามเป้าหมาย

การทำการตลาดอัตโนมัติ ได้ด้วยการติด #Hashtag ให้ผู้ติดตามแบบอัตโนมัติตามการแชท และแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามประเภทความสนใจ ทำให้สามารถเลือกสื่อสารการตลาดได้แบบอัตโนมัติ

Marketing Automation

ติด #Hashtag ติดตามเป้าหมาย

การทำการตลาดอัตโนมัติ ได้ด้วยการติด #Hashtag ให้ผู้ติดตามแบบอัตโนมัติตามการแชท และแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามประเภทความสนใจ ทำให้สามารถเลือกสื่อสารการตลาดได้แบบอัตโนมัติ

Marketing Automation

ติด #Hashtag ติดตามเป้าหมาย

การทำการตลาดอัตโนมัติ ได้ด้วยการติด #Hashtag ให้ผู้ติดตามแบบอัตโนมัติตามการแชท และแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามประเภทความสนใจ ทำให้สามารถเลือกสื่อสารการตลาดได้แบบอัตโนมัติ

Marketing Automation

ติด #Hashtag ติดตามเป้าหมาย

การทำการตลาดอัตโนมัติ ได้ด้วยการติด #Hashtag ให้ผู้ติดตามแบบอัตโนมัติตามการแชท และแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามประเภทความสนใจ ทำให้สามารถเลือกสื่อสารการตลาดได้แบบอัตโนมัติ

Customer Service Automation

ให้แชทบอทเป็นผู้ช่วยดูแล

แม่ค้า พ่อค้า ร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างแชทบอท ไว้ดูแลลูกค้าในแชทของ
ร้านค้าได้ และยังสามารถเป็นผู้ช่วยที่ดูแลให้บริการลูกค้าอัตโนมัติ

Customer Service Automation

ให้แชทบอทเป็นผู้ช่วยดูแล

แม่ค้า พ่อค้า ร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างแชทบอท ไว้ดูแลลูกค้าในแชทของ
ร้านค้าได้ และยังสามารถเป็นผู้ช่วยที่ดูแลให้บริการลูกค้าอัตโนมัติ

Customer Service Automation

ให้แชทบอทเป็นผู้ช่วยดูแล

แม่ค้า พ่อค้า ร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างแชทบอท ไว้ดูแลลูกค้าในแชทของ
ร้านค้าได้ และยังสามารถเป็นผู้ช่วยที่ดูแลให้บริการลูกค้าอัตโนมัติ

Customer Service Automation

ให้แชทบอทเป็นผู้ช่วยดูแล

แม่ค้า พ่อค้า ร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างแชทบอท ไว้ดูแลลูกค้าในแชทของ
ร้านค้าได้ และยังสามารถเป็นผู้ช่วยที่ดูแลให้บริการลูกค้าอัตโนมัติ

Sales Automation

ขายของอัตโนมัติ

การขายของบน Facebook หรือ LINE
มีแชทบอทช่วยในการตอบ ทุกแชทแบบสดๆ
ทำให้การขายของออนไลน์ง่ายขึ้น ไม่ต้องตอบเองทุกข้อความ
ลูกค้าเล่นแคมเปญง่ายๆ สดๆ ออนไลน์

Sales Automation

ขายของอัตโนมัติ

การขายของบน Facebook หรือ LINE
มีแชทบอทช่วยในการตอบ ทุกแชทแบบสดๆ
ทำให้การขายของออนไลน์ง่ายขึ้น ไม่ต้องตอบเองทุกข้อความ
ลูกค้าเล่นแคมเปญง่ายๆ สดๆ ออนไลน์

Sales Automation

ขายของอัตโนมัติ

การขายของบน Facebook หรือ LINE
มีแชทบอทช่วยในการตอบ ทุกแชทแบบสดๆ
ทำให้การขายของออนไลน์ง่ายขึ้น ไม่ต้องตอบเองทุกข้อความ
ลูกค้าเล่นแคมเปญง่ายๆ สดๆ ออนไลน์

Sales Automation

ขายของอัตโนมัติ

การขายของบน Facebook หรือ LINE
มีแชทบอทช่วยในการตอบ ทุกแชทแบบสดๆ
ทำให้การขายของออนไลน์ง่ายขึ้น ไม่ต้องตอบเองทุกข้อความ
ลูกค้าเล่นแคมเปญง่ายๆ สดๆ ออนไลน์

ACRM KEY ADVANTAGES

จุดเด่นของไอยา

แม่ค้า พ่อค้า ร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม
ก็สามารถสร้างระบบดูแลลูกค้าในแชทของร้านค้าได้ ง่ายมากๆ

ระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลลูกค้า

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ให้กับลูกค้าใหม่

มีระบบติด Chat tag

ค้นหา คัดกรอง ติดตามสถานะของลูกค้า ได้ง่ายดายและรวดเร็ว

เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง

เชื่อมต่อได้ทั้ง LINE และ Facebook Messenger สามารถจัดการแชทจากหลาย ช่องทางได้ในที่เดียว

เปิด/ปิด บอทรายบุคคล

ไม่ต้องปิดบอททั้งระบบ
แอดมินและบอทสามารถ
ทำงานพร้อมกันได้

ระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลลูกค้า

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลให้กับลูกค้าใหม่

มีระบบติด Chat tag

ค้นหา คัดกรอง ติดตามสถานะของลูกค้า ได้ง่ายดายและรวดเร็ว

เชื่อมต่อได้หลากหลาย ช่องทาง

เชื่อมต่อได้ทั้ง LINE และ Facebook Messenger สามารถจัดการแชทจากหลาย ช่องทางได้ในที่เดียว

เปิด/ปิด บอทรายบุคคล

ไม่ต้องปิดบอททั้งระบบ
แอดมินและบอทสามารถ
ทำงานพร้อมกันได้

ACRM KEY ADVANTAGES

จุดเด่นของไอยา

แม่ค้า พ่อค้า ร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม
ก็สามารถสร้างระบบดูแลลูกค้าในแชทของร้านค้าได้ ง่ายมากๆ

ระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลลูกค้า

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ให้กับลูกค้าใหม่

มีระบบติด Chat tag

ค้นหา คัดกรอง ติดตามสถานะของลูกค้า ได้ง่ายดายและรวดเร็ว

เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง

เชื่อมต่อได้ทั้ง LINE และ Facebook Messenger สามารถจัดการแชทจากหลาย ช่องทางได้ในที่เดียว

เปิด/ปิด บอทรายบุคคล

ไม่ต้องปิดบอททั้งระบบ
แอดมินและบอทสามารถ
ทำงานพร้อมกันได้

ระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลลูกค้า

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลให้กับลูกค้าใหม่

มีระบบติด Chat tag

ค้นหา คัดกรอง ติดตามสถานะของลูกค้า ได้ง่ายดายและรวดเร็ว

เชื่อมต่อได้หลากหลาย ช่องทาง

เชื่อมต่อได้ทั้ง LINE และ Facebook Messenger สามารถจัดการแชทจากหลาย ช่องทางได้ในที่เดียว

เปิด/ปิด บอทรายบุคคล

ไม่ต้องปิดบอททั้งระบบ
แอดมินและบอทสามารถ
ทำงานพร้อมกันได้

Get A Pre-Built ChatBot In Seconds

แชทบอท กึ่งสำเร็จรูป

เพียง 1 นาที ก็มีแชทบอทได้
ง่ายๆ เพียงเลือกแชทบอท Template แล้วใส่ข้อมูลธุรกิจของคุณ ในยุควิกฤตเช่นนี้ ร้านไหนบริการดี บริการไว ทันใจลูกค้า ได้เปรียบแน่นอน

Get A Pre-Built ChatBot In Seconds

แชทบอท กึ่งสำเร็จรูป

เพียง 1 นาที ก็มีแชทบอทได้
ง่ายๆ เพียงเลือกแชทบอท Template แล้วใส่ข้อมูลธุรกิจของคุณ ในยุควิกฤตเช่นนี้ ร้านไหนบริการดี บริการไว ทันใจลูกค้า ได้เปรียบแน่นอน

topBg
dish-icon
beauty-icon
hair-icon
shop-icon
dish-icon

Food&Drink Chatbot

แชทบอทสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะมาช่วยธุรกิจของคุณในยุคที่ใครๆก็สั่งอาหารผ่านทางออนไลน์แบบนี้ โดยความสามารถของแชทบอททำได้มากกวาที่คุณคิด

 • dot

  ลิสต์เมนูของร้านให้ลูกค้าได้เลือกสรร

 • dot

  เมื่อมีการสั่งออเดอร์ บอทจะแจ้งเตือนไปที่แอดมินให้มาสรุปยอด

 • dot

  ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการับอาหาร (Delivery/รับที่ร้าน)

 • dot

  สามารถจองคิว/โต๊ะ เพื่อลดจำนวนลูกค้ารอคิวที่ร้าน

dish-icon
beauty-icon
hair-icon
shop-icon
buttomBg

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ด้วยแชทบอท
ดูแลลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง

ลงทุนอย่างคุ้มค่า ขายของ ให้รวย!
ลดต้นทุนคืนกำไรให้ธุรกิจ
พัฒนาระบบ CRM ให้ถูกใจลูกค้า

ais logoเช็คสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า AIS

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ด้วยแชทบอท
ดูแลลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง

ลงทุนอย่างคุ้มค่า ขายของ ให้รวย!
ลดต้นทุนคืนกำไรให้ธุรกิจ
พัฒนาระบบ CRM ให้ถูกใจลูกค้า

ais logoเช็คสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า AIS

Startup Packages

PACKAGES

ระบบดูแลผู้ติดตาม

ระบบจัดการสิทธิ์

ระยะเวลาการจัดเก็บบทสนทนา

ระยะเวลาการจัดเก็บรูปภาพ

รองรับการส่งไฟล์

ขนาดพื้นที่จัดเก็บไฟล์

การเชื่อมต่อ Facebook

การเชื่อมต่อ LINE OA

1-on-1 Live Chat

ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

รองรับการส่งรูปภาพ/สติ๊กเกอร์

แอดมินทำงานร่วมกับบอท

FREE

รายเดือน

100 คน

1 แอดมิน

14 วัน

7 วัน

1 MB

100 MB

PRO

฿990 mo

3,000 คน

2 แอดมิน

90 วัน

180 วัน

10 MB

1 G

FREE

รายเดือน

ระบบดูแลผู้ติดตาม

100 คน

ระบบจัดการสิทธิ์

1 แอดมิน

ระยะเวลาการจัดเก็บบทสนทนา

14 วัน

ระยะเวลาการจัดเก็บรูปภาพ

7 วัน

รองรับการส่งไฟล์

1 MB

ขนาดพื้นที่จัดเก็บไฟล์

100 MB

การเชื่อมต่อ Facebook

การเชื่อมต่อ LINE OA

1-on-1 Live Chat

ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

รองรับการส่งรูปภาพ/สติ๊กเกอร์

แอดมินทำงานร่วมกับบอท

PRO

ทดลองใช้งาน ฟรี 30 วัน

TUTORIAL FOR ACRM

ตลอด 3 ปี เรามุ่งในการพัฒนาระบบ AI Chatbot เพื่อตอบสนองการใช้งานตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่

VIEW TUTORIAL

TUTORIAL FOR ACRM

ตลอด 3 ปี เรามุ่งในการพัฒนาระบบ AI Chatbot เพื่อตอบสนองการใช้งานตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่

VIEW TUTORIAL

ลูกค้าองค์กรที่ไว้ใจใช้บริการของเรา

sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo

ลูกค้าองค์กรที่ไว้ใจใช้บริการของเรา

sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo
sponsor-logo

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไอยา

หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เสามารถติดต่อสอบถามได้ Facebook Page (​AIYA แชทบอท)
หรือทาง LINE OA (@AIYAClub)

logo

เปิดประสบการณ์การใช้แชทบอทที่เหนือกว่า
จากผู้พัฒนานวัตกรรม ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
ผลงานเหรียญทองจากประเทศเกาหลีใต้ปี 2017

 • Contact

 • 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ (วีเวิร์ค ชั้น11)​ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

aiya